Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO Beleid

Idépack heeft naast haar kwaliteitsbeleid ook een MVO beleid opgesteld. Idépack ziet haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als een vanzelfsprekendheid. Er wordt binnen het bedrijf dan ook met veel ambitie gewerkt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De keus voor maatschappelijk verantwoord ondernemen komt voort uit het besef dat Idépack onderdeel vormt van de maatschappij. Sociale en maatschappelijke betrokkenheid wordt door Idépack beschouwd als een wezenlijk onderdeel van haar bestaansrecht.

Zoals maatschappelijke ontwikkelingen invloed uitoefenen op Idépack als onderneming, zo probeert Idépack een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van de omgeving, medewerkers, leveranciers en de maatschappij als geheel. Idépack levert bijdragen op 4 hoofdvlakken: milieu, producten/machinesveiligheid en maatschappelijke betrokkenheid.

 

Milieu

Binnen de algemene tendens rondom milieuzaken probeert Idépack haar rol op milieugebied steeds nadrukkelijker naar voren te laten komen. Onderdeel hiervan vormen de jaarlijkse controles, de afspraken met leveranciers en afnemers en het milieubewust werken binnen de organisatie. Daarbij worden verschillende kernzaken steeds belangrijker. De kerntaken zijn het scheiden van afval, het ontwikkelen van minder milieubelastende verpakkingen en verpakkingsbesparende technieken en het werken aan milieubesparende, waaronder energiebesparende, maatregelen. Sinds 2017 wekt Idépack alle stroom die zij gebruikt zelf op met behulp van eigen zonnepanelen.

 

Afbeelding - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen | Idépack Verpakkingsmachines

Nadat Idépack in 2017 haar dak vol legde met zonnepanelen, is eind 2020 haar commerciële wagenpark volledig vervangen voor 100% elektrische auto’s. Met het elektrisch rijden dragen zij verder bij aan het klimaat en de verduurzaming van Nederland.

 

 

 

Producten/machines

Voor Idépack is het adviseren van de juiste producten/machines een van de pijlers binnen ons bedrijf. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van uitgebreide selectie en beoordeling van leveranciers van de betreffende producten/machines, aansluiting bij organisaties die duurzame productie voorstaan maakt deel uit van ons onderhandelingstraject. Naast besparing-, voedselveiligheids- en kwaliteitsaspecten wordt hierbij ook aandacht besteed aan maatschappelijke thema’s.

 

Veiligheid

Veiligheid voor haar werknemers staat bij Idépack centraal binnen de werkzaamheden. Dankzij een risico-inventarisatie worden de verschillende knelpunten zichtbaar en wordt er actie ondernomen om de situatie zo veilig mogelijk te maken. Deze risico-inventarisatie wordt met enige regelmaat opnieuw uitgevoerd en van daaruit worden er nieuwe initiatieven genomen om de veiligheid te waarborgen. Alle medewerkers hebben een BHV-diploma en waar van toepassing hebben de mensen ook een VCA-diploma en heftruck-diploma.

 

Maatschappelijke betrokkenheid

Idépack toont haar maatschappelijke betrokkenheid al sinds 1998 door steun te bieden in velerlei vorm aan tal van (ook lokale) projecten. Dit veelal in de vorm van sponsoring. Daarnaast ondersteunt Idépack momenteel een drietal projecten:

kwf-zakenvriend.      Alpe d HuZes

 

Hulp nodig of op zoek naar meer informatie?

Doe vrijblijvend een aanvraag!
BOOK A APPOINTMENT

Slide-in form

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.